Renovar-se o morir: Imatge corporativa potent, diferenciada i eficaç

  La veritat és que tots, en major o menor gradació, donem molta importància a la imatge que projectem de nosaltres mateixos, doncs aquesta ens fa sentir d’una manera o una altra, ens pot aportar seguretat, o bé, tot el contrari. La nostra imatge va adherida al nostre estat d’ànim i d’ella depèn, en major […]

Els colors i l’empresa: possible problemàtica

El que identifica, o hauria d’identificar a qualsevol empresa és la seva identitat corporativa. Aquest concepte, ja mil vegades definit, comprèn tots els atributs i valors que l’empresa transmet a la seva audiència, al seu target. Dins d’aquesta identitat, i amb un gran pes dins la mateixa, hi ha la imatge gràfica. Aquesta ha d’anar lligada […]

Feina, vida i sentiment

Saber representar l’essència, els valors, la historia o el missatge que es vol transmetre en una imatge no és una tasca fàcil. El que sí que es pot dir éss que forma part d’un procés creatiu únic i màgic. On, quan s’aconsegueixen resultats i es veu com totes les peces encaixen, la sensació i moment, són per […]

WOOOW

Quina imatge projectem? Quantes vegades, anant pel carrer, ens ha cridat l’atenció algú simplement per com anava vestit? Segur que moltes, i no per bé ni per malament, sinó perquè destacava de la resta. La imatge que projectem és molt important sobretot a primer cop d’ull, si bé és veritat que després el que acaba […]

Barcelona, un camp d’acció amb grans possibilitats

Una ciutat catalana desenfadada, atrevida. Sempre a l’avantguarda de la modernitat. És una ciutat amb identitat pròpia, que no renega del seu ric passat sense deixar de mirar cap al davant, cap al futur. Una ciutat en constant evolució, que amb la seva marcada identitat, ha sabut poc a poc encara que, de manera imparable, […]