Els colors i l’empresa: possible problemàtica

El que identifica, o hauria d’identificar a qualsevol empresa és la seva identitat corporativa. Aquest concepte, ja mil vegades definit, comprèn tots els atributs i valors que l’empresa transmet a la seva audiència, al seu target. Dins d’aquesta identitat, i amb un gran pes dins la mateixa, hi ha la imatge gràfica. Aquesta ha d’anar lligada amb els valors que vol transmetre l’empresa i, per tant, amb la resta d’elements que formen la seva identitat.

I totes aquestes característiques vénen delimitades pel tipus de públic al que volem arribar, a les característiques comuns que tindran els nostres clients, com poden ser l’edat, el sexe, el nivell adquisitiu…

Un altre factor molt important és el fet cultural i, sobretot, si la nostra empresa té la intenció d’exportar els seus productes o serveis. Aquest fet, juga un paper molt important i pot limitar les característiques tant gràfiques, com cromàtiques del logotip de la nostra empresa.

L’elecció dels colors que utilitzarem per a la nostra imatge corporativa estaran determinats per les connotacions que aquests tenen (significat implícit segons l’experiència pròpia). Per exemple el color verd connota ecologia, frescor, és el color de l’esperança. Però aquests significats que associem als diferents colors, com ja hem dit, tenen un alt valor cultural. Així doncs, haurem d’anar molt en compte alhora d’escollir-los, i si no, veiem-ne uns exemples: El color blanc que en la cultura occidental s’associa a la netedat, a la puresa, a la innocència, a Orient representa la mort; el color groc, associat a l’alegria, la creativitat, a Egipte és un color associat amb la mort i a Grècia connota tristor; el color verd, del que parlàvem abans, en certes cultures del nord d’Àfrica, està associat a la corrupció.

Així doncs, abans de desenvolupar i definir la nostra imatge corporativa, hem de tenir molt clar a quin tipus de client ens volem dirigir, quin serà l’abast del nostre mercat i quines característiques té el mateix.

En el següent enllaç hi ha més informació si vols saber més del tema: https://psicologiaymente.net/miscelanea/psicologia-color-significado

Siclick, producte gràfic.

Comunicació gràfica i creació de marques.