Renovar-se o morir: Imatge corporativa potent, diferenciada i eficaç

 

La veritat és que tots, en major o menor gradació, donem molta importància a la imatge que projectem de nosaltres mateixos, doncs aquesta ens fa sentir d’una manera o una altra, ens pot aportar seguretat, o bé, tot el contrari. La nostra imatge va adherida al nostre estat d’ànim i d’ella depèn, en major o en menor grau, la confiança que exhibim de cara als altres.

Si bé la nostra imatge personal és tan considerable, el mateix es pot interpolar en la imatge que reflexa una empresa, negoci o marca. I l’element més icònic i representatiu de la raó social, a nivell gràfic, és el logotip.

El logotip és la representació gràfica d’una identitat, i aquesta individualitat, la podem conèixer ja sigui per la seva trajectòria al mercat, els productes o serveis que ofereix, la qualitat d’aquests, la persona que dirigeix, …

A nivell humà, i com a problema del primer món, la nostra imatge personal va lligada a l’estat i moment actuals: busquem sentir que formem part del lapse momentani. Necessitem trobar-nos amb els colors combinats, adequats, representatius amb el nostre estat i caràcter i actualment en tendència. El mateix ens preocupa el pentinat, aquest també ha de formar part del nostre conjunt i llenguatge amb els qual ens comuniquem amb la resta. En definitiva, els nostres passos, objectius, van lligats a la nostra imatge.

El mateix passa en la representació d’una identitat: aquesta ha d’anar vinculada a la evolució, a la “moda”, al moviment social i tecnològic actual, als hàbits de consum i de producte, al canvi de públics i de clients… Tot es troba en constant moviment i canvi, ens hem d’anar adaptant i renovant constantment per tal de posicionar-nos al mercat i assolir els nostres objectius. La nostra imatge, com a identitat corporativa, ha de ser diferenciada, eficaç i acord al període actual.

Renovar-se o morir. No és la guerra, és la realitat del mercat. La nostra imatge és l’aparador, l’àgora on volem estar per tal d’assolir els objectius, metes i propòsits com a empresa. Aquesta renovació ha de ser estudiada meticulosament, doncs ha de suposar un canvi d’insígnia lligat a la renovació estructural. Per exemple es podrien mantenir els colors corporatius per tal de conservar l’essència. Però el que està clar és que aquesta renovació ha de ser original i cridanera, i per sobre tot el resultat ha de ser potent, especial i desigual a la nostra competència.

Segons Brandemia, un blog on es parla i debat sobre disseny corporatiu, hi ha marques importants que haurien de renovar-se urgentment, us deixem l’enllaç ja que fa referència al tema comentat en aquest article i el trobem molt interessant i adequat.

Siclick, producte gràfic.

Comunicació gràfica i creació de marques.