Qué simbolitza el teu logotip? Simbologia de les formes geomètriques

Les formes geomètriques en el disseny gràfic

Les formes geomètriques son l’element bàsic en el disseny de logotips. Cada forma representa i adquireix un significat i simbologia. El dissenyador ha de conèixer l’estructura simbòlica de les formes per tal de potenciar, amb pocs elements, el que vol transmetre i simbolitzar el logotip.

La geometria forma part de l’univers. Matemàticament, la geometria de les formes sempre ha estat lligada a les formes bàsiques de la naturalesa. I així ho corroboren diferents científics i artistes al llarg de la història, com Leonardo Da Vinci, Galileu o Fibonacci.

Les formes bàsiques

El cercle, la línia, el triangle, el quadrat i l’espiral. Les formes bàsiques proporcionen el missatge, i aquest missatge ha de ser concís, clar i simple. La relació entre la forma geomètrica i la funció és bàsica i essencial per crear un bon logotip. Un logotip, funcional, memorable i durador.

El cercle

El cercle és una de les formes més utilitzades en la creació de logotips. La seva geometria de corba continuada representa la perfecció i l’infinit. Mai acaba. És una forma molt flexible per el dissenyador. És sinònim de moviment, protecció i adaptabilitat. També aporta dinamisme i produeix sensació de rotació. La seva forma a l’hora de dissenyar un logotip transmetrà confiança, proximitat i calidesa.

La línia

La línia al costat del punt, el pla, la textura i el color, és un dels elements bàsics del llenguatge visual. La línia sorgeix del traç que deixa un punt en moviment. Una de les seves característiques és la intensitat que en major o menor pressió apliquem en una superfície. La intensitat està acompanyada del gruix en proporció a la pressió. (cursus i ductus)

· Horitzontal: quietud, repòs, tranquil·litat, pau, descans, fredor.. la línia horitzontal contribueix a la sensació primària de pla de suport i augmenta la sensació d’amplada.

· Vertical: seguretat, elegància, espiritualitat, força, agressivitat… la línia vertical produeix sensació compacte i estreta i expressa una força amb significat de gravetat.

· Inclinada: direcció, moviment, dinàmica i dirigeix la vista a un punt. Cap a la dreta és positiu: acció, fuga, pendent, procliu. Cap a l’esquerre és negatiu: tristesa, plors, advers, desequilibri. Les diagonals introdueixen dinamisme. Comuniquen mobilitat, desplaçament, tristesa, plor, i també poden tenir connotació negativa al descendir.

· Convergent: egocèntrica, coincident, tensió al centre, confluència. Les obliqües expressen inestabilitat i si són concurrents produeixen sensació de profunditat.

· Divergent: expansió, llum, tensió, cap a l’exterior, roda.

· Corba: moviment, tendresa, gràcia, delicadesa, sensibilitat, corbes molt juntes indiquen més moviment.

· Ondulada: suavitat, bon humor, feminitat, simpatia.

· Espiral: excitació, força, moviment, continuïtat, creixement. Positiu: nebulosa. Negatiu: remoli.

· Trencada: fragmentar, activitat, tensió, impaciència, confusió, inestabilitat, lluita.

· Creuades: la composició entre verticals i horitzontals provoca inquietud, contrarestant al mateix temps les seves forces. Poden tenir una connotació de neutralitat, d’aturar-se.

· Paral·leles: representen quietud, la vertical elevació i l’obliqua inestabilitat.

El triangle

El triangle i el suport estructural. La base, la piràmide. Apunta a quelcom. Les figures triangulars aporten i evoquen al creixement, a la inspiració la ciència, el poder, la justícia,… És una forma geomètrica molt recurrent en el camp del disseny gràfic i la creació de logotips. Doncs la seva versatilitat és molt àmplia. Al rotar aquesta forma pots transmetre canvis de direcció, d’avenç o retrocés o pujar o baixar.

És una figura molt estable, amb 3 punts de recolzament. Si es representa per la base es crearà un sentiment i sensació de verticalitat i estabilitat. Però si es gira pot ser perillós per la forma del vèrtex en caiguda lliure amb una connotació d’inestabilitat total.

El quadrat

La seguretat, l’ordre, la fortalesa i la solidesa. Potser ens atrevim a dir que la forma quadrada és de les formes geomètriques més emprada en la creació de logotips. Sobretot per empreses que volen transmetre confiança, honestedat i seguretat. Com per exemple els bancs.

El quadrat en el disseny connota d’una manera única l’estabilitat. També està vinculat a la masculinitat i a la tecnologia. Les seves línies rectes fan del quadrat quelcom real i sòlid. La seva construcció fa referència a l’equilibri i al benestar.

L’espiral

L’espiral connecta amb l’estrella. L’excel·lència i la il·lusió. En el camp del disseny gràfic i la creació de logotips, la forma de l’espiral s’utilitza per empreses i marques que lideren el seu sector. Però també, un disseny en espiral pot transmetre connotacions transcendents de temps i espai.

També, la forma de l’espiral, depèn de com s’utilitzi pot crear i donar sensació d’energia i vitalitat.

L’espiral està connectat a les matemàtiques i a la natura. Ja parlarem en un pròxim article de la proporció àuria. Una forma bàsica de la natura molt interessant i que s’aplica molt en les estructures de composició del disseny gràfic.

Que simbolitza el teu logotip?

Ara que ja saps la simbologia bàsica de les formes geomètriques en el camp del disseny gràfic, com veus el teu logotip? Què transmet? Et convidem a fer un autoanàlisis per tal de veure que representa la teva marca. I si vols pots explicar-nos la teva estructura de logotip.

Siclick, producte gràfic. Estudi de disseny gràfic a Barcelona

Comunicació gràfica i creació de marques.