Parlem del logotip, element bàsic de comunicació

més enllà del logotip

Definició segons la Viquipèdia: El logotip (del grec λόγος, paraula, i τύπος, tipus), també conegut com a logo, és un signe gràfic, distintiu o emblema utilitzat per entitats comercials, organitzacions o individus amb l’objectiu de facilitar o promoure el reconeixement públic instantani d’un producte, servei o empresa.

Profunditzem una mica més…

El logotip va molt més enllà d’un signe gràfic. Portat a la pràctica, el logotip és l’essència i la personalitat d’una empresa, marca, producte o servei.

El logotip emet un missatge, un missatge fidel a la companyia i als seus valors. Aquest missatge aporta informació al consumidor. Informació primordial per al públic objectiu, com les característiques del producte que es ven, la qualitat i el cost. És per això que aquest simbolisme o grafisme ha de tenir un aspecte simple. Ha de ser simple per tal de que aquest missatge es rebi d’una manera ràpida i efectiva al públic. I aquí és on entra en joc la feina del dissenyador. Un repte on entra un gran estudi. Començant per un estudi a nivell teòric (anàlisi de competències, paraules claus, valors,…). Un cop es disposi del tot el “material” teòric entra la part pràctica, la creativitat i la originalitat. El dissenyador ha de saber captar l’essència i els valors de l’empresa i transmetre’ls en una sola imatge que representarà tot un conjunt. Un disseny simple però carregat de percepcions i connotacions.

Per aconseguir transmetre aquest missatge, el dissenyador agafa tots els recursos a nivell colors, formes i tipografies. Tots els detalls són importants. Doncs en tot tots els detalls es troba el disseny. Cada part del logotip és important i imprescindible. Cada element, color i forma donaran la connotació del missatge que es vol enviar. El receptor ha d’entendre aquests elements com un sol conjunt. Un missatge ràpid però concís. Un conjunt on la percepció visual transmetrà i comunicarà la marca.

Per complir amb aquests objectius és necessari definir amb claredat el producte, servei o organització, l’àrea on tindrà presència, el públic objectiu, la promoció, el preu, la qualitat i elcontext. El resultat modelarà els punts clau del tipus de missatge que ha de transmetre el logotip. Així doncs és de primordial importància que qui encarrega un estudi d’imatge corporativa tingui molt clar el producte que ven, que representa i a qui el ven.

El logotip com a eina estratègica de marketing

La imatge gràfica d’una empresa és la seva eina de comunicació directa amb el públic objectiu. Per tant no tot es queda només en el logotip. Tot allò que l’acompanya i guarda una relació clara és el branding. Tot el conjunt crea la construcció d’una identitat corporativa. L’impacte visual que crea serveix per presentar la marca, producte o servei. Per tant ha de representar de primeres el conjunt d’idees i valors d’una manera positiva per al consumidor o possible consumidor.

Tot l’entorn ha d’estar vinculat a la marca. Tant el local, com les oficines, les xarxes socials… Quan més es reforci la imatge de marca més confiança es crea. I la confiança en una marca és primordial per assolir els objectius.

La identitat corporativa ha de ser ferma. Tant a nivell online com offline. La web, ha de mantenir l’estètica i els missatges que vols emetre. I tota la publicitat tan digital com impresa han de guardar una la relació i concordància a nivell branding, colors i tipografies.

Siclick, producte gràfic.

Comunicació gràfica i creació de marques.