Comunicació gràfica, més enllà del que es veu a simple vista

La comunicació gràfica és el procés de saber plasmar i representar en una superfície plana un missatge. Un missatge que pot ser transmès mitjançant tipografia, simbologia o il·lustracions. Aquest missatge és un llenguatge. Un llenguatge visual que ha de ser “llegit” de manera entenedora i clara pel remitent al qui va dirigit.

La comunicació gràfica, és sinònim de publicitat. La comunicació gràfica serveix per exhibir i interpretar els valors d’una marca. És per això que aquesta comunicació visual ha de ser concisa, ferma i clara.

Comunicació gràfica és lògica visual

El missatge oral (el llenguatge) és entès a través de paraules i gesticulacions. El mateix passa amb la comunicació gràfica. Aquesta ha de ser entesa seguint uns mateixos patrons. Uns patrons que han de seguir una lògica visual. Uns patrons marcats per la jerarquia de les paraules, formes, contra formes, colors, textures… En definitiva es tracta de crear una sintaxi visual.

A més a més, el dissenyador ha de saber combinar tots aquests elements amb creativitat, per tal de realitzar un missatge visualment estètic a més de que sigui comprensible a simple vista.

La lògica visual en la comunicació gràfica segueix una estructura. Per exemple, si es vol realitzar un cartell que anuncïi un esdeveniment, cal tenir en compte un munt de factors. Què és el realment important a nombrar? El nom de l’esdeveniment? La data? El lloc on es realitzarà?

Són preguntes molt importants a l’hora de realitzar qualsevol tipus de comunicació gràfica, ja que aquesta comunicació ha d’arribar a un gran públic. En aquest cas per aconseguir que l’esdeveniment arribi a ser un èxit, s’ha de saber estructurar bé el missatge. I a més, fer-ho d’una manera estèticament en acord i sintonia.

La comunicació gràfica, eina per transmetre emocions, sentiments i moments.

La publicitat, ja no només tracta de vendre un producte o marca. La publicitat ven emocions, ven sensacions, sentiments… i ven moments.

En els temps que corren la comunicació gràfica comporta una gran tasca. Hi ha infinits productes i marques d’una mateixa família. I el consumidor en major part, ha d’escollir per criteris que van més enllà dels estètics i visuals.

Es comença per un estudi primordial d’anàlisi de les competències. Un estudi que ha de servir per veure com es mou el sector i de quina manera es comunica. I seguidament s’analitza el públic al que va dirigit el producte. Però aquest producte ha de transmetre uns valors. Ha de tenir quelcom més que ell mateix en si. Ja no només comprem un perfum. Comprem un perfum que ens transporti, comprem un perfum que ens faci sentir d’una manera especial. Comprem sensacions, sentiments i moments.

El gran handicap de la comunicació gràfica és crear i comunicar quelcom més que un producte. El bon disseny i la bona publicitat han de transmetre desig. Impressions i sensacions plasmades en ordre, harmonia i concordança.

Comunicació gràfica i creativitat van de la mà

Per tal d’assolir resultats la comunicació gràfica ha de marcar diferències sense perdre l’ordre i l’harmonia de la que parlem. La creativitat en la transmesa del missatge és una eina primordial alhora d’aconseguir la diferenciació i per tant és la millor eina que un bon dissenyador gràfic pot utilitzar.

El dissenyador és un comunicador gràfic. Aquest combina les estructures de la comunicació amb les eines de la creativitat. Amb tot, aconsegueix crear missatges estètics sense caure necessàriament en la creació d’art.

Així doncs, la creativitat forma un paper fonamental en qualsevol entorn gràfic. S’ha de saber desenvolupar i combinar de manera funcional i estètica aconseguint que el contingut domini a la forma i transmeti quelcom més que un argument de venda.

 

Siclick, producte gràfic.

Comunicació gràfica i creació de marques.