Descàrrega de fonts per a l’ordinador

teclas de una maquina de escribir

 

Les fonts i les tipografies

Les fonts són els diferents tipus de lletra que podem trobar als processadors de textos del nostre ordinador. És la derivació que ha pres el concepte de tipografia dins l’àmbit de l’informàtica. Segons definició directament extreta de la Wikipedia, la tipografia fa referència a l’ofici que s’ocupa de l’elecció i ús dels tipus per a desenvolupar una tasca d’impressió. Tanmateix fa referència a un conjunt d’elements lletres, números i símbols que pertanyen a un contingut imprès i que tenen un mateix estil.

Com totes les coses visuals, cada tipografia/font té unes connotacions diferents. Aquestes característiques ja les vam desenvolupar en un article anterior en el que descrivíem aquestes connotacions segons una classificació tipogràfica feta de forma bastant general.

 

Els orígens de la tipografia

L’origen de la impremta i per tant de la tipografia es remunta a l’època en que es va necessitar una nova forma de producció de llibres més massiva que no la manuscrita, utilitzada fins el moment. Els sistemes que es van emprar en principi basats en la xilografia no van permetre una producció tant còmoda i àmplia com hagués estat necessari. La primera persona a occident en treballar amb impressió amb tipus mòbils de metall on cada peça equivalia a un sol caràcter va ser Gutenberg. A ell se li atribueix la invenció de la impremta.

Les fundicions eren les encarregades de crear els tipus mòbils que s’utilitzaven en la impressió. Amb el temps van tenir la necessitat d’anar dissenyant diferents tipus de lletres per diferents motius com podien ser diferenciar-se d’altres fundicions o simplement millorar la legibilitat. Així doncs l’evolució ens ha anat portant a diferents tipologies de lletra, de diferents estils i característiques. Tot això fins al punt de que avui en dia aquest procés s’ha accelerat i podem trobar milers i milers de tipografies amb trets diferenciats per poder utilitzar en els nostres escrits.

Però sempre s’ha de tenir en compte que, el fet de que n’hi hagin tantes, vol dir que algú les ha creat, les ha dissenyat. Per tant, aquesta persona en té els drets i pot fer-ne el que vulgui, fins i tot cedir-la o comercialitzar-la.

 

Creació d’una font: un procés laboriós

Les fonts s’instal·len a l’ordinador a través d’arxius. Així doncs, gràcies a Internet s’ha multiplicat la oferta de fonts que es comercialitzen o cedeixen per poder instal·lar-les a l’ordinador. Algunes d’aquestes webs són propietat del dissenyador mateix i en elles només hi trobem les tipografies de creació pròpia. En altres webs podem trobar grans recopilatoris de fonts per descarregar i que normalment es poden cercar segons les seves característiques. Seria l’equivalent al que fan els bancs d’imatges, però amb tipografies.

S’ha de tenir molt en compte que crear una tipografia comporta un gran esforç i inversió de temps. No només es tracta de crear cadascun dels caràcters, que han de ser unificats pel que fa al seu estil, sinó que també s’ha de tenir en compte les relacions entre ells: els espaiats entre lletres, les possibles lligadures… És una feina llarga i meticulosa.

Fa pocs dies llegíem al respecte que hi ha una persona que es va proposar crear una font el 24h. Sembla ser que ho va aconseguir, però sempre hem de pensar que el resultat (que no hem pogut valorar personalment) no podrà ser el mateix que el que aconsegueix algú que dedica molt més temps (mesos i fins i tot anys) a una creació d’aquest tipus.

 

Descarrega de fonts

Aquest fet també s’ha de tenir en compte alhora de les descarregues. Pel que fa a les fonts gratuïtes, hauríem d’estar segurs de que la font que volem descarregar tingui tots els caràcters que necessitem. Ens podríem trobar amb el problema de que al fer servir un caràcter no dissenyat dins la font, el processador substitueix automàticament la font per aquell sol caràcter. Això ens donarà un resultat molt desastrós.

Un altre problema que es pot tenir és que els espais d’interlletrat no estiguin prou ben solucionats. Alhora d’escriure veuríem anomalies en aquest aspecte, que provocarien una pèrdua d’estètica i de llegibilitat dels textos. Aquest problema és més o menys fàcil de resoldre en un text curt, com pot ser un titular. Però si el trobem en un text llarg, el fet d’haver d’anar retocant tots els kernings, podria ser una feina que no s’acabaria mai. Amb això no volem dir que totes les fonts gratuïtes estiguin mal fetes, ni molt menys, sinó que s’ha de vigilar una mica el que descarreguem.

De pàgines web per a descarregar fonts, destacarem fontsquirrel.com per la seva diversitat. La majoria de fonts que es poden descarregar són gratuïtes encara que també en tenen algunes de pagament. Pots trobar les fonts per nom, pots visualitzar-les segons novetat, segons la llista de les més descarregades… També pots cercar-les segons classificacions fetes a partir de les seves característiques o les etiquetes que els hi han estat atribuïdes. Aquesta web també té un identificador de fonts que funciona de la següent manera: a partir d’una imatge identifica el nom de la tipografia emprada.

Seguint amb els motius altruistes dels que parlàvem en l’anterior article dels bancs d’imatge, també ens ha cridat l’atenció les tipografies que es poden descarregar a la web de Arrels Fundació i que han estat creades a partir de la cal·ligrafia de gent que ha estat vivint al carrer a la qual ells han assistit. És un projecte que trobem que té un rerefons molt positiu, independentment de la qualitat tipogràfica aconseguida amb aquestes fonts, que no dubtem que sigui bona, però que de moment no hem valorat.

Siclick, producte gràfic.

Comunicació gràfica i creació de marques.