Al fons, a la dreta

El disseny gràfic i la comunicació

Al llarg dels anys hem estat utilitzant símbols com a elements per a la comunicació. Un símbol és un signe que estableix una relació d’identitat amb una realitat, generalment abstracta, a la que representa. O sigui que utilitzem els símbols per a substituir, representar paraules o imatges reals. A la vegada, un pictograma és un símbol amb un alt grau d’iconocitat, o sigui és una esquematització de la figura real a la que representa.

El disseny gràfic és una disciplina el resultat de la qual és aconseguir una bona comunicació emprant aquests i d’altres recursos.

Un exemple d’aquest tipus de comunicació el trobem en els banys dels locals públics. Des de fa molts anys s’han relacionat els pictogrames d’una dona i d’un home per a indicar la ubicació dels respectius banys.

Però aquest detall, que s’entén a la perfecció, sembla que ja no agrada tant i es busca la originalitat. Així doncs, trobem banys ens llocs públics que utilitzen una altra simbologia o altres tipus d’imatges per fer aquesta distinció. Les imatges que mostrem més avall, són exemples extrets d’Internet i ens mostren com aquest canvi de vegades funciona, però en moltes altres perd tot el significat i alhora d’escollir una cambra de bany es poden tenir seriosos problemes. Així doncs, s’ha d’anar amb compte alhora de voler ser massa “moderns”.

I ja sabeu el dit: “Una imatge val més que mil paraules”. Però aquesta ha de ser precisa.

Siclick, producte gràfic.

Comunicació gràfica i creació de marques.