Potencia les teves presentacions, part II

Aspectes gràfics per una bona presentació

I seguim amb el tema de les presentacions que ja havíem iniciat en l’anterior article. Ja va quedar clar que l’homogeneïtat en totes les diapositives i l’harmonia entre els diferents elements dins d’aquestes són molt importants i que són bàsiques per a que el receptor del missatge no es “despisti”. Aquesta vegada ens centrarem en aspectes més concrets referents a tipografies, colors, imatges… que també contribueixen a aquesta finalitat.

Segons estudis d’experts en la matèria, s’aconsella que el cos de la lletra no sigui inferior a  34pt per als títols. En canvi aquest es redueix a 24pt per al text general. Aquest valors són orientatius ja que també depenen molt de la tipografia i colors escollits. Es recomana escriure en lletra minúscula, doncs augmenta molt la llegibilitat. I sempre s’ha de procurar escollir una tipografia clara, senzilla i neta per al cos, i si es prefereix una més sofisticada, que aquesta només sigui per als títols. Això sí, es molt important no utilitzar més de tres tipografies diferents dins la mateixa presentació.

En referència a les fonts, dir que és millor escollir tipografies que en general estiguin incloses dins els sistemes operatius dels ordinadors, perquè pot passar que al fer la presentació amb un altre ordinador, aquest no tingui instal·lada la font utilitzada en la nostra presentació, i per això la canviï per una altra. Aquest fet pot produir un resultat desastrós en el disseny. Un altre apunt pel que fa a les tipografies és la recomanació d’utilitzar tipografies de pal sec, molt més clares i netes, que les que tenen serifa, ja que estem treballant amb textos formats per frases curtes i no serà necessari precisar d’una tipografia que es llegeixi més ràpidament com seria una amb serifa.

Pel que fa a l’alineació del text, és preferible alinear-lo a l’esquerra. Millor fugir de les alineacions centrades si estem parlant de més d’una línia de text i no cal dir-ho, de les alineades a la dreta, que dificulten el seguiment de lectura al canviar de línia. Es pot optar per simplificar una mica el text i intentar treballar amb frases curtes. Els paràgrafs llargs solen cansar al receptor. Un bon recurs per a ressaltar conceptes és utilitzar les negretes, evitant els subratllats, que es reserven per als links.

Visualment, un bon contrast entre el color de fons i el text és imprescindible. La llegibilitat dels textos és millor si s’escriu amb lletra negra sobre fons blanc, encara que per a que resulti més atractiu, es pot variar aquesta combinació i inclús invertir-la. Però sempre s’ha de tenir en compte que la combinació de colors ha de contrastar i no crear  efectes òptics no desitjats, com pot ser la vibració. També s’ha de tenir en compte que l’ús de colors molt brillants pot cansar i que tampoc s’han de fer servir les combinacions amb molts colors.

Finalment, només queda parlar de les imatges, les fotografies i els gràfics, que poden fer que la nostra presentació sigui molt més atractiva i comprensible. Són un poderós element de comunicació. Però sobretot han de ser de qualitat i han de tenir una resolució apropiada. Alhora d’inserir-les s’han d’evitar deformacions. Són complementàries del text o títol al que acompanyen, pel que s’ha de tenir en compte que han d’estar-hi relacionades.

Així doncs, es pot apreciar que fer una bona presentació no és una tasca ni ràpida ni fàcil, però seguint uns paràmetres mínims, podem millorar la comunicació envers al nostre receptor.

Siclick, producte gràfic.

Comunicació gràfica i creació de marques.