Potencia les teves presentacions, part I

La importància d’una bona presentació

Són moltes les persones dins les empreses que es dediquen a la presentació de nous productes o serveis, ja sigui dins la pròpia companyia, a clients i fins i tot a possibles clients potencials.

És molt important oferir un bon discurs, que expliqui les virtuts del producte que estem presentant, què és el que es presenta… però és gairebé tant o més important com aquest es presenta. Un bon recurs és el visual. Si s’acompanya l’explicació oral amb una bona presentació projectada sobre una pantalla, tenim el 50% fet. Aquestes presentacions normalment estan formades per diferents diapositives, que es van passant a mida que avança l’explicació. Es poden utilitzar programes específics com “powerpoint “ o “prezzi” (per als més innovadors), o fer servir altres recursos que ens deixin crear un arxiu pdf que es podrà obrir amb la majoria de dispositius. Però independentment de la sortida que li volem donar, el resultat ha de seguir uns criteris estètics per tal de que sigui una eina eficaç.

És per això que creiem que és molt important seguir unes pautes bàsiques per a la realització d’aquestes presentacions.

Característiques bàsiques per a una bona presentació

La principal és cuidar sempre la imatge de la nostra marca. Per tant és bo que l’estètica general de l’arxiu segueixi els criteris pel que fa a colors i tipografies del producte/marca que volem presentar. Una imatge unificada farà que el nostre discurs sigui molt més memorable. Així doncs, el primer pas és definir una plantilla que ens servirà per a la resta de diapositives. Encara que no s’ha d’oblidar que el contrast en un moment donat pot ser molt efectiu alhora de cridar l’atenció.

S’ha de procurar que les diapositives no estiguin sobrecarregades. Un bon lema és aquell que diu que “menys és més”. La informació ha de ser la justa i no hauria d’incloure més de quatre conceptes i/o imatges en el mateix full. No s’ha de tenir por a deixar espais blancs, ja que així s’aconsegueix que la informació “respiri”. Un bon recurs, és preguntar-se, una vegada muntada cada diapositiva, si la informació es pot simplificar, i si és així, fer-ho. A la vegada, s’ha d’estar segur de que tots els elements inclosos estan connectats, han de tenir una relació, una connexió visual.

La distribució dels elements també és molt important. La composició ha de seguir una harmonia, que farà que augmenti la concentració i atenció dels receptors del missatge. Per a realitzar una bona distribució es pot seguir la regla dels tres terços, que consisteix en dividir l’espai en tres parts iguals en sentit vertical i en sentit horitzontal. Els punts de major interès són els formats per les interseccions d’aquestes divisions. També es pot utilitzar un sistema de retícula, amb files i columnes on els col·locaran els diferents elements. Això permetrà més flexibilitat, ja que permet utilitzar més d’una casella a l’hora d’inserir un element, sense perdre l’harmonia del conjunt.

En el proper article, seguirem detallant altres aspectes de les presentacions, que poden ser tant o més importants que els que hem comentat fins ara.

Siclick, producte gràfic.

Comunicació gràfica i creació de marques.