Copi què? Copyright

Què és el copyright?

Molts són els avantatges que ens ofereix el nostre estimat amic Google a l’hora de servir-nos contingut a nivell gràfic, com per exemple, imatges per als catàlegs de la nostra botiga, fotografies ben boniques i impactants per la nostra web i publicitat, etc. Però del que no som conscients és del risc que aquest fet pot comportar, ja que no disposem d’informació del que signifiquen els “Drets d’Autor”, conegut amb el símbol ©.

Els drets d’autor, coneguts en anglès com a copyright, definits com el dret exclusiu de l’autor, editor o concessionari per explotar una obra durant un cert temps, són una manera de protecció proporcionada per les lleis vigents, per als autors de les obres originals. Així trobem protecció de dades en el camp de la fotografia, la literatura, la música, les art plàstiques, etc.

Tots sabem de la importància de les imatges que posem a la nostra pàgina web, doncs la nostra pàgina és el nostre aparador a la xarxa i ha de ser cridaner i ha de captar l’atenció del públic. El recurs fàcil és cercar imatges ben boniques i del nostre sector per Internet, però hem de ser conscients que ens podem veure involucrats en un problema, ja que les imatges que ens descarreguem segurament tindran drets d’autor.

El mateix pot passar amb les tipografies que utilitzem per a un ús comercial. Doncs les tipografies també han estat creades per un autor, un artista que s’ha esmenat a crear una família de caràcters, que puguin representar i incrementar el significat del missatge que es vol transmetre.

Així doncs, si no volem tenir cap ensurt amb els nostres continguts, hem d’estar alerta del material que utilitzem. Si no estem disposats a pagar els drets d’autor, podem optar per utilitzar material lliure de drets d’autor. A Google, per exemple, hi ha una opció per les imatges que no disposen de drets d’autor. Només hem de clicar a l’apartat de “cerca avançada d’imatges” i ja ens dóna un ventall de possibilitats.

També disposem de bancs d’imatges, tant de pagament com gratuïts, de bancs tipogràfics, que ens permet buscar la família més adequada pel missatge que volem transmetre. En posteriors articles us anirem donant més informació sobre diferents webs que ofereixen aquest tipus de recursos.

Siclick, producte gràfic.

Comunicació gràfica i creació de marques.